פחים לכיסויי גגות וקירות

panelagan_4_galim_3     panelagan_5_galim_2 galagan_18_76_1

פנלאגן 4 גלים

פנלאגן 5 גלים

גלאגן 18/76 מ"מ

     
sirtut_40-140 galagan_50_150_1 trapezagan_53_gagot_kirot_1

גלאגן 40/140 מ"מ

גלאגן 50/150 מ"מ (גזל)

טרפזאגן 53 מ"מ לכיסויי
גגות וחיפויי קירות

trapezagan_75_gagot_tikrot_kirot_2    

טרפזאגן 75 מ"מ לכיסויי
גגות תקרות וחיפויי קירות