הנהלה

 3810-moshe
משה אליקים, מנכ"ל
 3809-meir  
מאיר קדוש, סמנכ"ל שיווק וביצוע פרויקטים
 3981-eli_elyakim  
אלי אליקים, מנהל רכש ומכירות
 3808-itai  
 
איתי קדוש, מנהל כספים.
   
גריגורי ברוסלבסקי, מהנדס.
   
גבריאל גלי, מנהל הייצור.