פנלים מבודדים פוליסטרין

polistiran_4  polistiran_3  polistiran_2  polistiran_1 
       
polistiran_8 polistiran_7 polistiran_6 polistiran_5