בתי קרור

גלרית הפרוייקטים:

batey_kirur_bikurei_sade_1 batey_kirur_tnuva_kiryat8_2 batey_kirur_hevel_maon_2
ביכורי שדה בית קרור תנובה ישובי חבל מעון קיבוץ מגן