בתי אריזה

גלרית הפרוייקטים:

batei_ariza_bikurei_sade_1 batei_ariza_galil_chimo_1 batei_ariza_tempo_2
ביכורי שדה, מושב פדיה גליל כימיקלים טמפו