רפתות

גלרית הפרוייקטים:

refatot_kfar_vitkin_1 refatot_kibuts_barkai_4  
כפר ויתקין קיבוץ ברקאי