חדשות

28.11.2012
פח גלי חדש
גלאגן 40/140
כחלק מהרחבת סל המוצרים
אגן מפעלי הנדסה החלה לשווק
פח גלי 40/140 לכיסוי גגות
וחיפוי קירו

 

____________________

 

1.7.2013
פח טרפזי
אגן מפעלי הנדסה משווקת פחים
טרפזיים ליציקת רצפות, כיסוי
גגות וחיפו