כפר ויתקין

16

כפר ויתקין- שביל חלב רפת ומכון חליבה חדשני על שטח של כ-7000 מ"ר בכפר ויתקין כולל פנסי תאורה

 

19

 כפר ויתקין- שביל חלב רפת ומכון חליבה חדשני על שטח של כ-7000 מ"ר בכפר ויתקין כולל פנסי תאורה

 

17

 כפר ויתקין- שביל חלב רפת ומכון חליבה חדשני על שטח של כ-7000 מ"ר בכפר ויתקין כולל פנסי תאורה

 

20a

כפר ויתקין- שביל חלב רפת ומכון חליבה חדשני על שטח של כ-7000 מ"ר בכפר ויתקין כולל פנסי תאורה