קיבוץ ברקאי

refatot_kibuts_barkai_1

קומפלקס רפתות מתוחכמות, קיבוץ ברקאי.

 

refatot_kibuts_barkai_2

קומפלקס רפתות מתוחכמות, קיבוץ ברקאי.

 

refatot_kibuts_barkai_3

קומפלקס רפתות מתוחכמות, קיבוץ ברקאי.

 

 

 refatot_kibuts_barkai_4

קומפלקס רפתות מתוחכמות, קיבוץ ברקאי.

 

refatot_kibuts_barkai_5

קומפלקס רפתות מתוחכמות, קיבוץ ברקאי.

 

refatot_kibuts_barkai_6

קומפלקס רפתות מתוחכמות, קיבוץ ברקאי.