מרישים / פטות

sirtut_marishC sirtut_marishZ  

מרישים / פטות בחתך "C"

מרישים / פטות בחתך "Z"