אומגות מפח מגלוון

sirtut_omega_30 sirtut_omega_40  sirtut_omega_50a
אומגה גובה 30 מ"מ אומגה גובה 40 מ"מ אומגה גובה 50 מ"מ 
     
sirtut_omega_75a    
אומגה גובה 75 מ"מ