Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

8

 אסם -חבל מודיעין, שוהם המתחם מכוסה בטרפזאגן 75 מ"מ בשילוב גלאגן 18/76 מ"מ.

 

 

9a

 אסם -חבל מודיעין גשרי צנרת ומעבר בפרויקט אוסם. רצפת הגשר מכוסה בטרפזאגן 75 מ"מ ליציקת רצפה מורכבת.

 

 

5a

 אסם -חבל מודיעין גגונים תלויים עם שילוב פחי אגן בעובי 75 מ"מ, במינימום מרישים, מרחבים גדולים בין המרישים.

 

 

10

 אסם -חבל מודיעין פנים אוסם: שילוב של קונסטרוקציה מפרופילים מקצועיים וקורות מרותכות. מפתחים רחבים ללא עמודים. שילוב של מפוחים בגגות לשחרור עשן וויסות טמפרטורה. משך ביצוע כ- 4 חודשים. היקף כ- 1,000 טון פלדה.

 

סגירת תפריט